ORHAN HİKMET AZİZOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

ÖZGEÇMİŞİNDEN KESİTLER


* Doğum yeri, 1963 Ankara

* Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi

* Akademisyen, yazar, şair

Posted on 24 Mayıs 2015 Akademisyen Kimdir?
Akademisyen, üniversite ve benzeri yüksek öğrenim kurumlarında öğretimi gerçekleştiren, araştırma yapan ve özgün araştırmalarıyla alanına katkıda bulunan kişilere verilen genel mesleki unvandır. Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında görev yapan öğretim yardımcıları olan çevirmenler, uzmanlar, öğretim planlamacıları, araştırma görevlileri (üniversite asistanı), okutmanlar ve öğretim görevlileri ile öğretim üyeleri olan yardımcı doçentler, doçentler,araştırma profesörleri, profesörler ve ordinaryüs profesörler farklı derecelerden akademisyenlerdir (Kaynak: Wikipedia).......Tanımlamasını  şiar edinmiş Ulusal ve Uluslararası üst düzey akademik çalışmalarına bu felsefe ile devam etmektedir.

* Farklı İslam Ülkeleri ve üniversitelerinden devlet takdirnamesi ve şeref madalyaları

* UNESCO Kültür Elçiliği, UNESCO İyi Niyet Elçiliği

14 ülkeden üniversite mensubu çoğunluğu rektörlerden oluşan 205 akademisyenin imzası ve talebi ile 06.12.2013 tarihinde Orhan Hikmet Azizoğlu UNESCO KÜLTÜR elçiliği için, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile UNESCO'daki Türkiye daimi büyükelçisi tarafından müracaat dosyası UNESCO'ya sunulmuştur.

* Türkiye Cumhuriyeti Gazisi

* Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

 (Uluslararası Üniversiteler Konseyi 29 ülkeden 150 üniversite üyesi olan yönetim kurulu, akademik kurulu, bilim kurulu ve denetim kurullarında 39 rektör resmi görev almaktadır.)

* Orhaz Şirketler Grubu Kurucusu


AKADEMİK ÇALIŞMALARINDAN KESİTLER


*  Türkiye, İstanbul'da 19 ülkeden 59 rektörün katılımıyla "Bilim ve Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını" çalıştayında başkanlık yaptı.

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 39 ülkeden 105 rektör ve 200 akademisyenin katılımıyla "Uluslararası Yükseköğretim" çalıştayında Eş Başkanlık yaptı.

*  Kazakistan, Almata'da 200 Rektör ve Akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Verimlilik" çalıştayında Eş Başkanlık yaptı. 

*  Türkiye, Ankara'da 105 ülkeden 400 Rektör ve Akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma da Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürler" çalıştayının akademik yapılanmasını ve başkanlığını üstlenerek gerçekleştirdi.

*  İran, Tebriz çalıştayında Türkiye, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Libya ve Irak ülkelerinden Rektör ve Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen Orta Doğu Kış Yükseköğretim Çalıştayında Başkanlık yaptı.   

*  Irak, Musul'da "Orta Doğu Üniversiteleri Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümleri" çalıştayında başkanlık yaptı.

*  Pakistan, Lahor kenti Lahor Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Üniversiteler İşbirliği" çalıştayında başkanlık yaptı.

*  Irak, Erbil ve Duhok kentlerinde yapılan "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler ve İnançlar" çalıştayında başkanlık yaptı.

*  Afganistan hükümetinin daveti üzerine gerçekleşen, çalıştaylar, konferanslar ve üniversitelerin akademik, bilimsel çalışmaları ile yapılanmalarının ele alındığı toplantılara başkanlık yaptı.

*  Irak Erbil'de Yükseköğretim Bakanı, Arap ve Kürt üniversite rektörleri ile yapılan geniş kapsamlı toplantılarda terör örgütünün işgali altında bulunan Musul, Telafer, Diyala, Ambar, Tikrit ve diğer üniversite öğrencilerinin güvenli Arap ve Kürt üniversitelerinde , Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde onbinlerce öğrencinin eğitime devam etmesi  sağlanmış, binlerce akademisyenin bu güvenli üniversite ve ülkelerde yükseköğretime katkı olanağı sağlanması akademik çalışmalarına başkanlık etmiştir.

*  Kerkük'te, Kerkük Üniversitesinde rektörlerle yapılan toplantıda onbin öğrencinin bu üniversitede eğitim görme olanağına katkı sunulmuştur.

*  Ankara'da Uluslararası Üniversiteler Konseyi genel merkezinde Irak'ta terör örgütünün işgali altında bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorunlarına çözüm bulma gündemli toplantı, başkanlığında geniş katılımlı Irak, Arap ve Kürt üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve yükseköğretim kurulunda (YÖK) başkanının katılımıyla çözüm odaklı toplantı yapılmıştır.

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılan Uluslararası Bölgesel toplantıda 15 ülkeden 50 rektörün katılımıyla demokrasi ve terörizm çalıştayına başkanlık yapmış, dünya kamuoyuna sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.

*  Orhan Hikmet Azizoğlu'nun organizasyon ve başkanlığını yaptığı bu çalıştay ve konferanslar başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri olmak üzere bölgemiz ile İslam Coğrafyası Yüksek Öğretiminin güçlenmesi, Avrupa ve batı toplumları ile eşit seviyeye gelmesi için akademik işbirlikleri, akademik ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişimleri ile sağlanmaya devam edilmektedir.


KONFERANSLARINDAN KESİTLER


*  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde "Avrupa'da yaşayan Türklerin din, kültür Dil ve Milli hassasiyetlerinin Asimilasyonunu" önlemeyi amaçlayan konferanslar

*  Moldova, Bişkek Tıp Üniversitesinde 740 öğrencinin diploma töreninde 3000 katılımcıya verilen "Avrupa Yükseköğretimi ve Türkiye" Konferansı

*  Pakistan, İslamabat'da " Yükseköğretimde Ulusal Değerler ve Küreselleşme" konferansı

*  Slovenya'da "Uluslararası Stratejik Formu'nda"  Slovenya hükümetinin davetlisi olarak verdiği "Türk Yükseköğretimi " konferansı

*  Fas, Fes şehrinde 240 Arap üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen, Arap Ülkeleri Üniversiteler Birliği Genel Kuruluna Onur konuğu olarak katıldığı "Arap Coğrafyasında Demokrasi Evrimi" konferansı

*  Birleşik Arap Emirliklerinde "Sınırları olmayan Eğitim " konferansına onur konuğu olarak katılarak verdiği "Yüksek öğretimin bugünü ve geleceği" ile ilgili konferansı

*  Irak Erbil'de Arap Üniversiteler genel kurul toplantısına onur konuğu ve  uluslararası gözlemci olarak katıldığı ve bölgesel akademik dinamikler ve sorunlar içerikli konferansı

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesinde verdiği "Yükseköğretimde Uluslararasılaşmada Bölgesel ve Küresel Dinamikler" konulu konferans

*  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yoğun ilgi gören "İslam ve Demokrasi" konferansları 

*  İstanbul'da 19 ülkeden 59 rektörün katılımıyla gerçekleştirilen "Bilim ve Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını" çalıştayında verdiği konferans. 

*  Ankara'da 105 ülkeden 400 rektör ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Uluslararasılaşmada Yüksek Öğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar, Kültürler" çalıştayına verdiği konferans.

*  Ürdün Yarmouk Üniversitesinde verdiği konferans

*  Çorum Hitit Üniversitesi 2012 Eğitim Öğretim Yılı açılış programında "Uluslararasılaşma ve Küresel Yüksek Öğretim" içerikli konferansı

*  Musul Üniversitesi ev sahipliğinde "Ortadoğu Üniversiteleri Yükseköğretiminde sorunlar ve çözümleri" çalıştayında verdiği konferans.   

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 39 ülkeden 105 rektör ve 200 akademisyenin katılımıyla "Uluslararası Yüksek Öğretim" çalıştayında verdiği konferans.

*  Kazakistan Almata'da 200 rektör ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitim-Öğretimde Kalite ve Verimlilik" çalıştayında verdiği konferans.

*  Tebriz Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Libya, Irak Ülkelerinde rektör ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Orta Doğu Kış Yükseköğretim" çalıştayında vermiş olduğu konferans.

*  Pakistan Lahor kentinde Lahor Üniversitesi'nde gerçekleştirilen " Uluslararası Üniversiteler İşbirliği " çalıştayında vermiş olduğu konferans.

*  Bahreyn Kral Üniversitesinde "Uluslararasılaşmada Ulusal Değerler" konulu konferansı.

*  Irak Erbil'de Selahaddin Üniversitesi ev sahipliğinde Irak Erbil'de Arap Üniversiteler genel kurul toplantısına onur konuğu ve uluslararası gözlemci olarak katıldığı ve bölgesel akademik dinamikler ve sorunlar içerikli konferansı

*  Irak Erbil'de "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler, İnançlar" çalıştayındaki konferansı.

*  Duhok Üniversitesi ev sahipliğinde "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler, İnançlar" çalıştayındaki konferansı.

*  Zaho Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararasılaşma konferansı vermiştir.

*  Dubai'de Yükseköğretimin bugünü ve geleceği ile ilgili konferans verdi.

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesinde yapılan uluslararası " Demokrasi ve Terörizm" çalıştayında devlet erkanı, 15 ülkeden 50 rektör ve akademisyenlere vermiş olduğu " Demokrasi ve Terörizm " konferansı

*  Makedonya Fon Üniversitesi tarafından davet edildiği Üsküp’te Makedonya Senatosu ve Türk öğrencilere verdiği konferanslar

  


YAYINLANMIŞ ŞİİR, ARAŞTIRMA, DERLEME VE ULUSLARARASILAŞMA ÜZERİNE BAZI KİTAPLARI


*  Uluslararasılaşma mı? Entegrasyon mu?

*  İslam Coğrafyası Yüksek Öğretiminin Uluslararasılaşması

*  Yalnızlık ve İnsan

*  İman , Vicdan ve Sevgi

*  Uluslararası Yükseköğretim ve Basın

*  Üçüncü Baharım

*  Yazarın Gözüyle 42 Ülke ve Küreselleşme

*  60 Detayla Coğrafyamıza, Akademik, Diplomatik ve Politik Bakış

*  Beyaz Sokaklar Kirli Vicdanlar

*  Doğu'nun Değer, Kavram , Kültür ve İnançlarının Batı'ya AsimilasyonuEDEBİYAT ÇALIŞMALARI (ŞİİRLERİ)


Yayınlanmış Şiir Kitapları

* Yalnızlık ve İnsan

İman, Vicdan, Sevgi

Üçüncü Baharım

Beyaz Sokaklar Kirli Vicdanlar

Kitaplarda bulunan yaklaşık üç yüz elli şiirden 54'ünü şairin kendi sesinden dinlemek için linke tıklayınız.  


MAKALE, TV PROGRAMLARI VE YAZILARINDAN KESİTLER


*  Ulusal ve Uluslararası yayınlanmış 100'ün üzerinde akademik makalesi bulunan Orhan Hikmet Azizoğlu'nun makaleleri yayınlanmaya devam etmektedir.

*  Türkmeneli Televizyonunda 45 bölüm olarak yayınlanmış olan " Coğrafyamıza Akademik Bakış" Programının yapımcı ve moderatörü olarak bölgemiz ve "İslam Coğrafyasında orta öğretim, yükseköğretim, ekonomi ve sosyal yaşamın sorunları ve çözümlerini " içeren programda konuk ettiği ilgili ülke bakanları veya üniversite rektörleriye sorunların analizi ve çözümüne ilişkin katkı sunmuştur. 


ALDIĞI ULUSLARARASI AKADEMİK ÖDÜLLER​​​​​​​


Uluslararası birçok ülke ve üniversiteden akademik sertifika, Devlet Erkanı'ndan İslam Coğrafyası Yükseköğretimine yaptığı akademik katkılarından dolayı teşekkür takdirnameleri, Ürdün Yarmouk Üniversitesince Onur madalyası, Afganistan Devlet Onur Takdirnamesi benzeri ödül ve sertifikalar ile onurlandırılmıştır.